Les vår anbefaling om ny støttefunksjon!

Vi har levert vår anbefaling med medfølgende underlag rundt plassering og utforming av støttefunksjonen for SurveyBanken. Dette er en viktig milepæl for prosjektet og vi er stolte av arbeidet som prosjektgruppen har lagt inn for å komme til dette punktet. Prosjektets styringsgruppe stiller seg bak anbefalingen. Neste steg er at rapporten skal behandles i rektors ledermøte (RLM), som beslutter veien videre for satsingen.


I kunnskapsgrunnlaget forteller vi om:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Hvordan forskningsstøtte fungerer ved OsloMet i dag
 • Hva forskerne trenger av støtte og hvordan motivere til å tilgjengeliggjøre forskningsdata 
 • Hvem som kan eie tjenesten og hvem som bør bidra
 • Hvordan tjenesten er organisert og bør operere
 • Innspill fra fakultetene og instituttene
 • Prosjektets vurderinger og anbefalinger til styringsgruppen og RLM
 • Andre innspill på temaer som
  • datahåndteringsplan
  • forskningsdatabasen
  • finansieringsmodell
  • felles saksbehandlingssystem
Skjermbilder fra kunnskapsgrunnlaget
Utvalgte sider fra kunnskapsgrunnlaget. Venstre: Oppsummering av forskerintervjuer. Høyre: Modeller for ansvarsdeling mellom Sikt og OsloMet

Last ned rapporten her (PDF, 2MB)

Forsiden av kunnskapsgrunnlaget

Sammendraget:

Formålet med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for etableringen av støttetjenester ved OsloMet for SurveyBanken.

På bakgrunn av innspill fra forskere og ledere av FoU-enheter anbefaler prosjektet en modell for støttetjenester for SurveyBanken som innebærer at det etableres et tverrfaglig forvaltningsteam. 

Målsettingen er at forsker skal kunne håndtere de fleste problemstillinger på egenhånd, ved hjelp av enkle, brukervennlige løsninger og gode nettsider. Dersom forsker har behov for ekstra støtte vil lokal FoU-rådgiver fungere som førstelinje, mens tjenesteforvalter og andre ressurser med spisskompetanse på relevante områder vil utgjøre andrelinjen. Sammen vil disse utgjøre forvaltningsteamet. Det er dessuten behov for en tjenesteeier som har det overordnede ansvaret for teamet og budsjettansvaret.

Forvaltningsteamets hovedoppgaver vil være å gjøre SurveyBanken kjent blant forskere, samt støtte dem i forbindelse med arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. De skal også bidra til å gjøre dataene som finnes i SurveyBanken kjent og fortelle hva de kan brukes til. Det vil være behov for tett samarbeid med Sikt.

Prosjektet anbefaler at Universitetsbiblioteket (UB) får tildelt eierskapet for støttetjenestene, og dermed rollene som tjenesteeier og tjenesteforvalter. 

UB er tett på forskerne og har kjennskap til deres behov. I tillegg har de høy motivasjon for bedre utnyttelse av forskningsdata og etterlevelse av FAIR-prinsippene ved OsloMet. Videre har UB forskningsstøtte som et satsingsområde, der de blant annet planlegger å etablere en seksjon for forskningsstøtte. 

For å lykkes er det viktig at UB leder og koordinerer det tverrfaglige forvaltningsteamet på en god måte, da problemstillingene som skal håndteres vil kreve tverrfaglig kompetanse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *