Universitetsbiblioteket lager støttefunksjon!

I vårt arbeid har vi sett viktigheten av å ha tilgang til god støtte når man skal gjøre noe nytt, og derfor er det med stor glede at vi nå skal levere denne tjenesten til brukere av SurveyBanken. Tirsdag 8. November ble det besluttet i Rektors Ledermøte at UB skal være tjenesteeier for ny støttefunksjon slik som prosjektet har anbefalt. Vi ser frem til å jobbe sammen for å levere knallgode tjenester til forskere som skal tilgjengeliggjøre sine data.

Hva som skal skje hvis forsker trenger støtte underveis i forskningsprosjekt