Sikt har etablert en nettside om SurveyBanken

Det er Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør som utvikler den tekniske løsningen SurveyBanken skal bruke. Nettsiden oppdateres løpende. Følg med her.