Om prosjektet

Prosjektet SurveyBanken er initiert av OsloMet og består av tre leveranser:

  1. SurveyBanken.no (i samarbeid med NSD) – en teknisk plattform for arkivering og tilgjengeliggjøring av surveydata i Norge
  2. Policy for håndtering av forskningsdataen samling av krav og føringer for forskere ved OsloMet
  3. Administrativ støttefunksjon – støtte for forskere ved OsloMet for håndtering av forskningsdata