Om SurveyBanken

Prosjektets leveranser

Prosjektet SurveyBanken er initiert av OsloMet og består av tre leveranser:

  1. Digital plattform (i samarbeid med NSD) – en teknisk plattform for arkivering og tilgjengeliggjøring av surveydata i Norge
  2. Støttetjenester – støtte for forskere ved OsloMet for håndtering av forskningsdata
  3. Policy for håndtering av forskningsdata en samling av krav og føringer for forskere ved OsloMet (Ansvar overlevert til avdeling for FoU)

For å lære mer om leveransene kan du lese dette innlegget.


Prosjektets styringsgruppe

Styringsgruppen møtes regelmessig for å håndtere diverse saker og sette retning for arbeidet. Vi er heldige som har en svært kompetent og godt posisjonert gruppe for å styre prosjekt SurveyBanken.

  • Kåre Hagen (senterleder SVA – Prosjekteier)
  • Per Martin Norheim-Martinsen (viserektor FoU)
  • Elisabeth Nørgaard (instituttdirektør AFI)
  • Ketil Are Lund (IT-direktør)
  • Hege Undem Store (fungerende UB-direktør)
  • Vigdis Kvalheim (divisjonsdirektør Forsknings- og kunnskapsressurser, Sikt)
  • Bodil Agasøster (produktområdeleder Dataforvaltning, Forsknings- og kunnskapsressurser, Sikt)

For å kontakte prosjektets arbeidsgruppe kan du se oversikten her.