Kontakt oss

Prosjektleder, OsloMet: Håvard Brittmark
Prosjektleder, NSD: Bjarne Øymyr

Produkteier, OsloMet: Alexander Schjøll
Fagansvarlig arkitektur, NSD: Ørnulf Risnes
Fagansvarlig IT, OsloMet: Stig Muren
Fagansvarlig tjenestedesign, OsloMet: Magnus Erichsen