Syns du det er vanskelig å vite hvordan du skal håndtere data i forskningsprosjekt?

Eller har du noen smarte tips til forskere som skal jobbe med dette?

Vi jobber med å finne ut hvordan en felles policy for forskning og støttefunksjon ved OsloMet kan hjelpe deg. Derfor intervjuer vi nå ansatte ved OsloMet, både seniorforskere og litt yngre forskere, FoU-ansatte og andre.

Hvis du har noe å komme med vil vi veldig gjerne høre fra deg, kontakt Alexander Schjøll på alexan@oslomet.no eller +47 952 88 945.

Når man samarbeider på tvers av landet er det fint å få samlet seg litt.

I oktober var prosjektmedarbeiderne fra OsloMet og NSD samlet i Bergen for å jobbe som ett team. Sammen fikk vi jobbet med visjonen til SurveyBanken, og i tråd med prinsippene for smidig utvikling laget en oppdatert visjon for hvordan løsningen skal fungere.

Det ga mye energi å samles og få muligheten til å jobbe sammen uavbrutt i to dager, se hvor langt prosjektet har kommet, og legge de lange linjene for hvor prosjektet skal fremover. Vi legger opp til flere slike samlinger og gleder oss til vi kan vise frem løsningen etterhvert.